ค้นหารายการส่งของ
ค้นหา :

วิธีใช้ระบบค้นหาเลขที่พัสดุ (การส่งของ)

- พิมพ์เพียงชื่อ หรือ บางส่วนของชื่อ อย่างน้อย 4 ตัวอักษร แล้วกดปุ่มค้นหา

- รายการสั่งซื้อ (ชื่อลูกค้า, รหัสไปรษณีย์, เลขที่พัสดุ และ วันที่ที่จัดส่ง) จะปรากฏขึ้นมา